PRODÁVEJTE S NÁMI

na webu artplanet.cz

Oslovil Vás náš portál a zvažujete stát se prodejcem?
Jsme portál kreativní a řemeslné tvorby a vybraným prodejcům našeho portálu dáváme možnost na našem portálu zdarma nabízet a za provizi 11% dále prodávat jejich rukodělné produkty a materiál k tvoření. Prodejce si vybíráme podle jejich tvorby, nabídky a podle úrovně zaplnění kategorií, které nabízíme. Pokud zvažujete možnost, že se do našeho projektu zapojíte, pošlete nám prosím v emailu informace o vaší tvorbě spolu s fotografiemi produktů, nebo materiálu k tvoření, popřípadě odkaz na váš e-shop, či profil na prodejním portálu. I nadále bychom chtěly zachovat vysokou kvalitu nabízených produktů, nepřesytit nabídku produktů v jednotlivých kategoriích a udržet přijatelné počty prodejců v daných kategoriích. Místa pro prodejce jsou limitována a registrace není volně přístupná.

Koncept našeho portálu vychází ze systému mnoha nezávislých elektronických obchůdků vybraných prodejců, které jsou propojeny do multishopu zobrazujícího se na home page portálu www.artplanet.cz. Portál nakupujícím umožňuje prohlížení, vyhledávání a srovnávání jednotlivých produktů vložených do jednotlivých obchůdků. Výrobky všech prodejců se zobrazují v katalogu produktů na homepage v „Novinkách“ seřazené od nejnověji vložených produktů a jsou tříděny do jednotlivých kategorií, které si nakupující může vybrat buď ve výpisu kategorií v levém sloupci, nebo v horizontálním menu „Kategorie“.

Každý prodejce získá po zaregistrování svého obchodu administrátorem portálu svůj zcela oddělený nezávislý online elektronický obchod s URL adresou ve tvaru www.“nazev_obchodu“.artplanet.cz, kdy název obchodu si každý prodejce sám zvolí a na rozdíl od ostatních prodejních portálů je jeho název v URL odkazu na prvním místě. Systém umožňuje individuální nastavení různých funkcí.

Dle našich podmínek není možné nikde na našem portálu uvádět přímý kontakt na prodejce (adresa, telefonický a e-mailový kontakt, odkaz na vlastní e-shop prodejce). Nechceme však obcházet Občanský zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele, tak jako se to děje na různých prodejních serverech, kde si podle podmínek prodejci na sebe nemohou uvést kontakt v obchodních podmínkách. Vzorové Obchodní podmínky a Formulář na odstoupení od kupní smlouvy prodejci po zaregistrování  u nás vložíme se všemi  jeho kontaktními údaji jako přílohu „Automatického potvrzení objednávky“ a do jeho e-shopu do horizontálního menu do oddílu „Obchodní podmínky“ . Prodejce si vše může upravit podle sebe, ale pokud mu vložená  verze formulářů vyhovuje, tak se nemusí s těmito administračními úkony dále zdržovat a může ihned začít s vkládáním svých produktů.  

Na rozdíl od některých prodejních handmade serverů jdeme cestou individuálního přístupu k prodejcům, takže jejich spokojenost je pro nás velice důležitá a vzájemný dialog je vítán. Jsme velice rádi, že jsme mohli v našich řadách přijmout už ty prodejce, kteří s námi spolupracovali již dříve, nebo ty, které si sami dále vybíráme.

Pokud již vlastníte doménu, na které běží váš web či dokonce eshop, a díky této skutečnosti váháte se zapojením se do našeho projektu, dejte nám tuto skutečnost vědět. Je možné individuálně zjistit, jestli by bylo technicky možné přesměrovat váš současný web na váš nový eshop, který by byl součástí našeho portálu, případně zajistit možnost zapojení přímo vaší domény do našeho projektu. Vše bude řešeno individuálně. V případě, že vlastníte eshop, který umí generovat heureka feed a chtěli byste pomocí tohoto feedu importovat zboží do nově zřízeného eshopu u nás, též nás o tom prosím informujte. Takovýto import produktů je možný a ušetří vám čas.

Pokud jste se již rozhodli, že se do našeho projektu zapojíte, pošlete nám prosím v emailu nějaké informace o vaší tvorbě spolu s fotografiemi produktů, nebo materiálu k tvoření. Prodejce si vybíráme podle jejich tvorby, nabídky a podle úrovně zaplnění kategorií, které nabízíme. Není však vyloučeno pro Vás případně i zřídit kategorie nové, pokud nabízíte něco, co žádný prodejce ještě u nás nenabízí.

Velkou výhodou našeho portálu, kde si prodejce sami  vybíráme, je vysoká úroveň prezentace produktů všech prodejců portálu jak na portálu artplanet.cz, tak na našem Facebookovém profilu, kde základna fanoušků stránky stále narůstá a v současné době má již více jak 35 tisíc fanoušků. Další velkou výhodou omezeného počtu prodejců je i využití naší uživatelské základny pro další reklamu a možnost zasílání propagačních newsletterů.
I nadále bychom chtěly zachovat vysokou kvalitu nabízených produktů, nepřesytit nabídku produktů v jednotlivých kategoriích a udržet přijatelné počty prodejců v daných kategoriích. Místa pro prodejce jsou limitována a registrace není volně přístupná.
V neposlední řadě  bychom rády i nadále zachovaly přátelské vztahy a individuální přístup k prodejcům.

Každému prodejci pomáháme s propagací produktů v podobě pravidelného zobrazování nových produktů na našem Facebookovém profilu www.facebook.com/artplanet.cz . Fotografie novinkových produktů jsou prezentovány v albech s proklikem přímo do e-shopu prodejce, nebo do kategorie, ve které je zařazen.
Navíc nabízíme vytváření reklamních a propagačních alb a spravování placené reklamy a propagovaných příspěvků na našem Facebookovém profilu.
Reklamu mohu vytvořit zvlášť ve Správci reklam od 25,-Kč denně s různým zaměřením a zacílením. Je možné si zaplatit reklamu v libovolné výši na vybrané dny, popřípadě víkendovou, týdenní a měsíční reklamu. Minimální částka na reklamu, je Facebookem stanovena na 25,-Kč za 1 den. Pokud se tedy například rozhodnete investovat do reklamy 400,-Kč, tak si můžete vybrat 16 dní v měsíci, ve kterých Vám bude reklama za 25,-Kč za každý den spuštěna. Počet prokliků do e-shopu prodejce v každém dnu, kdy reklama běží, se odvíjí od momentální situace na FB, počtu online uživatelů, počtu nabízených reklam. Většinou se pohybujeme v rozmezí 20 – 60 prokliků za částku 25,-Kč denně. Reklama se nezobrazuje na Timeline naší FB stránky, ale koluje různě po FB podle FB algoritmů nasazování reklam a zobrazuje se různým uživatelům jako „Reklama“ – počet uživatelů, kterým se reklama zobrazí, se nazývá jako dosah příspěvků. Reklamu je možné vytvořit s jedním obrázkem obdélníkového formátu, nebo s více čtvercovými obrázky 2-5 obrázků v jedné reklamě s různými prokliky na jednotlivé obrázky.
Propagovaný příspěvek je vlastně příspěvek (album), které je vloženo na naší FB stránku (profil) a běžně má organický dosah 2.000-6.000 uživatelů FB. Organický dosah znamená, že je to dosah mezi našimi 38 tisíci fanoušky, kterým se příspěvek zdarma zobrazí opět podle algoritmů pro zobrazování příspěvků. Tento příspěvek mohu propagovat již od 10,-Kč denně se zacílením buď na naše fanoušky a jejich přátele, nebo na ostatní uživatele FB. Většinou zaciluji propagované příspěvky na uživatele mimo náš FB profil, aby se o nás dozvěděli další uživatelé FB. Za 10,-Kč denně získáváme navíc placený dosah příspěvků ve výši 200-600 uživatelů. Neplatíme za proklik do e-shopu, ale za zobrazení příspěvku, což se ne vždy vyplácí.
Reklamu, či propagovaný příspěvek mohu po vytvoření zobrazit a proklik jednotlivým prodejcům poslat aby viděli, jak reklama vypadá, po uplynutí celého měsíce je reklama vyfakturována v přesné výši, která byla Facebookem stržena z našeho účtu a zaslán printscreen statistik.
Reklama je pro každého prodejce velice důležitá, díky ní má možnost být více na očích potenciálním zákazníkům. Pokud uvažujete o reklamě, či propagovaném příspěvku, neváhejte mě kontaktovat, dohodneme se na výběru fotografií produktů do reklamy, textu, zacílení reklamy atd.

Vaše dotazy, připomínky a žádosti o přijetí prosím zasílat na email: verka@artplanet.cz
Případné telefonické dotazy: Věra Pospíchalová +420 608 223 558

Výhod konceptu našeho multishopu je dle našeho mínění mnoho:
-Sdílení databáze všech nakupujících a registrovaných uživatelů v systému, možnost využívání databáze k zasílání newsletterů.
-Využití námi dlouhodobě budované základny fanoušků na našem Facebookovém profilu, jehož vývoji se pečlivě věnujeme. Nyní dosahujeme již více než 35 tisíc fanoušků.
-Financování reklamy a propagace příspěvků na Facebookovém profilu nad rámec placených reklam samotnými prodejci.
-Rozšíření možností využití sociálních sítí o Instagram a Pinterest.
-Dlouhodobé zkušenosti s webmarketingem, budování podpůrného webu s možností vkládání PR článků, vytváření blogu a organizování soutěží.
-Zobrazování produktů v hlavním katalogu na homepage portálu www.artplanet.cz, který umožňuje nakupujícím prohlížení, vyhledávání a srovnávání jednotlivých produktů všech prodejců.
-Sledování legislativních změn provozovatelem, úpravy obchodních podmínek, podpora při řešení sporných záležitostí s nakupujícími.
-Garance provozovatele portálu na vrácení částky zaplacené nakupujícím předem za produkt, při nedodržení termínu dodání prodejcem – důvěra nakupujících.
-Silný partner na poli technické podpory a plánovaném vývoji systému, využití vysoké technické úrovně realizovaného projektu.
-Možnosti využívat „heuréka feed“ k importu a exportu produktů, stejně tak jako propojení se srovnávači produktů.
-V budoucnu též uvažujeme o nabídce Prémiového balíčku s možností nastavení vlastního vzhledu eshopu, loga a spousty dalších nadstandardních funkcí a vychytávek, stejně tak jako nabídky služeb grafičky pro nastavení daného vzhledu, tvorbu loga a vytváření propagačních materiálů.
-I nadále nebude náš systém financován z reklam a sponzorovaného obsahu.

Za artplanet.cz – Věra a Marcela